АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЛЕВЧЕНКО

Андрій Володимирович Левченко
Асистент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв

andrii.levhchenko2@nure.ua

ORCID iD

Scopus

ResearcherID

Google Academy

Освітня діяльність

Викладає практичні та лабораторні заняття з дисциплін: матеріали електронної техніки, проектування напівпровідникових приладів та інтегральних схем, елементна база сучасної електроніки, пристрої інтегральної опто-, фото- та акустоелектроніки, вакуумна та плазмова електроніка, системи відображення інформації, мікросхемотехніка, основи мікроелектроніки, електроніка телекомунікаційних систем, наноелектронні системи, тепловізійні пристрої та системи


Наукова діяльність

Участь у держбюджетних темах: №283-1 «Теоретичні та експериментальні основи розвитку зондової НВЧ діагностики та модифікації матеріалів» та «Фізичні основи розробки мікрохвильових датчиків нового покоління для контролю середовищ та функціональних  матеріалів» Напрями наукової діяльності: скануючи мікрохвильова мікроскопія провідників, напівпровідників і діелектриків, модифікація напівпровідників та матеріалів, реконструкція інформаційних сигналів СММ, апроксимація.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Стажування в Німеччині в Laser Zentrum Hannover eV підрозділі Leibniz Universität Hannover в 2017 році протягом 3 місяців


Публікації та патенти

Має 12 публікацій.