ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА СВІДЕРСЬКА

Людмила Іванівна Свідерська
Доцент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, кандидат фізико-математичних наук, доцент

liudmyla.sviderska@nure.ua

Освіта та кар’єра

1969 р. закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Радіофізика і електроніка»

1972 р. – інженер кафедри «Електронні прилади» (ХІРЕ)

1978 р. – молодший науковий співробітник кафедри  «Електронні прилади» (ХІРЕ)

1991 р. – асистент кафедри «Проектування і експлуатація електронної апаратури» (ПЕЕА)

1995 р. – старший викладач кафедри ПЕЕА

1995 р. – захист кандидатської дисертації, кандидат фізико-математичних наук

2000 р. – доцент кафедри ПЕЕА

2005 р. – доцент кафедри МЕЕПП


Освітня діяльність

Викладає дисципліни: Нові інформаційні технології, Пакети прикладних програм


Наукова діяльність

1972–1990 рр. Інженер, молодший науковий співробітник кафедр «Електронні прилади» і «Мікроелектроніка». В рамках оспдоговір них НДР приймала участь в науково-дослідних работах


Публікації та патенти

Має 28 наукових робіт.