МАРІЯ ІГОРІВНА ПЯТАЙКІНА

Асистент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, член Ради молодих вчених

mariia.piataikina@nure.ua

ORCID iD

Scopus

ResearcherID

Google Academy

Освіта та кар’єра

2012 р. ‒ закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

2012 р. – інженер кафедри Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (ХНУРЕ).

2012 – 2013 рр. – стажист-дослідник кафедри Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (ХНУРЕ).

2013 – 2016 рр. – аспірант кафедри Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (ХНУРЕ), спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів, елементів та систем.

2015 р. ‒ асистент кафедри Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (ХНУРЕ)


Освітня діяльність

Проводить практичні та лабораторні заняття з курсів: теорія сигналів та їх обробка, вимірювальні давачі та перетворювачі, теорія електронних кіл, фізичні основи сенсорики, фотоніка, оптоелектроніка, енергетична електроніка, чисельні методи в електроніці, матеріалознавство в електроніці, методи перетворення зображень, наноелектронні пристрої, основи мікроелектроніки, фізико-хімічні основи мікроелектроніки, вуглецеві нанотрубки, зондові технології наноелектроніки.


Наукова діяльність

Участь у держбюджетних темах: №283-1 «Теоретичні та експериментальні основи розвитку зондової НВЧ діагностики та модифікації матеріалів» та «Фізичні основи розробки мікрохвильових датчиків нового покоління для контролю середовищ та функціональних матеріалів».

Напрями наукової діяльності: скануюча мікрохвильова мікроскопія провідників, напівпровідників і діелектриків, модифікація напівпровідникових матеріалів


Громадська діяльність

Секретар вченої ради факультету Електронної та біомедичної інженерії (ХНУРЕ)


Публікації та патенти

Має 9 публікацій.