ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ ГЛУХОВ

Олег Вікторович Глухов
Доцент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, кандидат фізико-математичних наук

oleg.glukhov@nure.ua

ORCID iD

Scopus

Google Academy

ResearcherID

Освіта та кар’єра

1986 г. – закінчив з відзнакою фізико-технічний факультет Харківського державного університету ім.  М.Горького, за спеціальністю «Теоретична ядерна фізика».

1986 г. – інженер-фізик, Інститут радіофізики та електроніки (ІРЕ) АН УРСР.

1987 г. – молодший науковий працівник ІРЕ АН УРСР.

1989 р.- аспірант ІРЕ АН УРСР.

1991 г. – кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації – «Взаємодія потоків заряджених частинок з електромагнітними коливаннями в напівпровідникових структурах» (фізика твердого тіла).

1991 г. – науковий співробітник, зав.  НД групою ІРЕ АН УРСР.

1992 г. – директор МП «РАНАТЕП».

1992 г. – директор із зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ ЗТВФ «Купава».

1999 г. – директор з інновацій центру «Старгарден».

2017 – старший викладач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: теорія електронних кіл, прилади та пристрої мікроелектроніки НВЧ, фізика електронних процесів, електронні системи. брав участь в розробці ряду робочих учбових програм, в створенні гнучкого учбового стенду на базі налагоджувального модуля Arduino для проведення лабораторних робіт.


Наукова діяльність

Займався проблемами нестійкостей власних коливань в багатошарових напівпровідникових структурах і надгратках з двовимірним електронним газом.


Громадська діяльність

Був членом виконавчого комітету Кулиничівської селищної ради на громадських засадах, представником Союзу підприємців, займався волонтерською діяльністю.


Публікації та патенти

Має 14 публікацій.