ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ ГЛУХОВ

Доцент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, кандидат фізико-математичних наук

oleg.glukhov@nure.ua

ORCID iD

Scopus

Google Academy

ResearcherID

Освіта та кар’єра

1986 г. – закінчив з відзнакою фізико-технічний факультет Харківського державного університету ім.  М.Горького, за спеціальністю «Теоретична ядерна фізика».

1986 г. – інженер-фізик, Інститут радіофізики та електроніки (ІРЕ) АН УРСР.

1987 г. – молодший науковий працівник ІРЕ АН УРСР.

1989 р.- аспірант ІРЕ АН УРСР.

1991 г. – кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації – «Взаємодія потоків заряджених частинок з електромагнітними коливаннями в напівпровідникових структурах» (фізика твердого тіла).

1991 г. – науковий співробітник, зав.  НД групою ІРЕ АН УРСР.

1992 г. – директор МП «РАНАТЕП».

1992 г. – директор із зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ ЗТВФ «Купава».

1999 г. – директор з інновацій центру «Старгарден».

2017 – старший викладач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки.

2020 – доцент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: теорія електронних кіл, прилади та пристрої мікроелектроніки НВЧ, фізика електронних процесів, електронні системи. брав участь в розробці ряду робочих учбових програм, в створенні гнучкого учбового стенду на базі налагоджувального модуля Arduino для проведення лабораторних робіт.

Вакуумна та плазмова електроніка. Також читає курси “The Theory of Electrical and Magnetic Circuits”, “Electronic Devices”, “Analog Circuit Engineering” студентам – іноземцям англійською мовою.


Наукова діяльність

Займався проблемами нестійкостей власних коливань в багатошарових напівпровідникових структурах і надгратках з двовимірним електронним газом.

Проводив дослідження електрофізичних властивостей тонких плівок, а також досліджував поведінку дираківських напівметалів у різних умовах. Здійснює вивчення можливостей застосування складних роботизованих електронних систем для медичних та військових потреб.


Громадська діяльність

Був членом виконавчого комітету Кулиничівської селищної ради на громадських засадах, представником Союзу підприємців, займається волонтерською діяльністю..


Публікації та патенти

Має 50 публікацій.