ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ГРИЦУНОВ

Професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, член НТР, доктор фізико-математичних наук, професор

alexander.gritsunov@nure.ua

gritsunov.com

ORCID iD

ReseachGate

Researcher ID

Google Academy

Освіта та кар’єра

1979 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Електронні прилади».

1985 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю «Радіофізика».

1986 р. – асистент ХІРЕ.

1989 р. – старший викладач ХІРЕ.

1994 р. – доцент.

2006 р. – доктор фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізична електроніка».

2008 р. – професор ХНУРЕ та інших ВНЗ.

2015 р. – професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни: обчислювальна математика, чисельні методи в електроніці, фізика напівпровідників, моделювання в електроніці та ін.  Є автором навчального посібника «Інформаційні системи та технології» (2010 р.).


Наукова діяльність

Працює у галузі радіофізики та фізичної електроніки, займаючись чисельним моделюванням спектрів сигналів і перехідних процесів в НВЧ-приладах, а також деякими загальнотеоретичними проблемами обчислювальної електродинаміки, електромагнетизму та квантової електродинаміки.


Публікації та патенти

Має понад 100 публікацій.