ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ ПАЩЕНКО

Доцент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, відповідальний секретар видання “Радіотехніка”, кандидат фізико-математичних наук, доцент

olexiy.pashchenko@nure.ua

ORCID iD

Scopus

Освіта та кар’єра

1993 р. – закінчив ХІРЕ за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої».

1996 р. – старший викладач кафедри МЕЕПП.

1997 р. – кандидат  фізико-математичних наук (захист 26 червня 1997 р. ІРЕ НАН України).

З 2001 р. по теперішній час – доцент кафедри МЕЕПП ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладач навчальні курси: матеріали мікроелектроніки та методи їх дослідження; теорія та техніка квантоворозмірних приладів; вуглецеві нанотрубки; комп′ютерне моделювання наноструктур; наноелектронні прилади;  наноелектронні системи


Наукова діяльність

Відповідальний виконавець держбюджетних НДР:

– № М/313 – 2012 від «26» липня 2012 р. «Розробка автоматизованого програмно-апаратного вимірювального комплексу для діагностики і дослідження параметрів багатоперехідних тандемних гетероструктурних фотоперетворювачів з квантово-розмірними середовищами»

– № М/267 – 2013 від «18» червня 2013 р. «Розробка автоматизованого програмно-апаратного вимірювального комплексу для діагностики і дослідження параметрів багатоперехідних тандемних гетероструктурних фотоперетворювачів з квантово-розмірними середовищами».

З січня 2013 р. по червень 2016 – Науковий секретар спецради Д 64.052.04


Нагороди та премії

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (Наказ 907 К від 21.10 2002 р.)


Публікації та патенти

Автор більш ніж 40 публікацій з них 1 навчальний посібник